Sevestet Şakar

“ABD ve diğer gelişmiş toplumların kurduğu dünya hegemonyasından rahatsızlığımı dile getiriyorum. Sonu gelmeyen savaşlar, hâlâ güçlünün zayıfı ezmesi, satın alması, kullanması ve yıpratması, yardım bahanesiyle ülkelerin talan edilmesi, dilden düşürülmeyen insan haklarının hiçe sayılması utanç verici. İleri teknoloji ve iletişim çağında üçüncü dünya ülkeleri şimdi daha barbarca sömürülmekte. Ne yazık ki ülkemizdeki toplumsal bozulma ve ahlakî ve estetik değerlerdeki gerileme bu tabloyu daha da karamsarlaştırıyor. Ve ne yazık ki yaşadığımız yeryüzünde kaçacak, sığınacak bir adacığımız yok. O halde, mücadele edeceğiz! Becket gibi söylersek: ‘NO EXIT’. KUŞATILMIŞIZ” .

Call Now Button
× .